مهندس محمد آذرنهاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: محمد آذرنهاد - ۱٠ دی ۱۳٩٢
The head of Materials and Energy Research Center has said they have designed and manufactured solar ice-maker device
Dr. Ali Asghar Tofiq told Mehr News that the research center designed and manufactured the largest solar ice-maker device
 
“The device produces cold air using thermodynamic cycle and exclusively use solar energy,” he added
 
“No cycling device has been used in the ice-maker, which makes its repair and maintenance easier than other types of solar refrigerators,” Tofiq said
 
“The ice-maker absorbs solar light on daytime. It operates on principle of adsorption
 
It uses active carbon as adsorbent and methanol as acting fluid,” he added and that “it has the advantage of plate absorbing solar energy and active carbon as adsorbent.”
 
“The lower cost of the device is also another advantage over other photovoltaic devices, as it do not use such photovoltaic cells
 
The ice-maker is applicable in far-flung areas and when disasters happen,” Tofiq added
 
محمد آذرنهاد
بسمه تعالی ضمن تشکر از شما دوست عزیز به دلیل بازدید از وبلاگ اینجانب . تحصیلات بنده در رشته مهندسی مکانیک میباشد . این وبلاگ به دلیل تبادل مطالب علمی - اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است و بدیهی است که خالی از اشکال نیست لطفا با نظرات خود اینجانب را یاری فرمایید .
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :